Stichting Solarlandschapspark De Kwekerij

Stichting Solarlandschapspark De Kwekerij heeft een aanvraag voor een algemeen nuts beoogde instelling (ANBI) beschikking bij de belastingdienst ingediend. Uitsluitsel inzake deze beschikking wordt eind mei verwacht.

Bestuurders:
Gaby Koenders – voorzitter
Willem de Lint – penningmeester

RSIN – 857424919

Doelstelling:

  • Natuureducatie
  • Draagvlak ontwikkeling zonne-energie en ecologie

Beleidsplan:
Het doel is
1) duurzaam specifiek beheer en onderhoud van het bijzondere park met grootschalige groene stroomopwekking zodat natuurontwikkeling- en educatie, waterretentie en recreatie en (wetenschappelijk) onderzoek in stand wordt gehouden
2) draagvlakontwikkeling in Nederland en daarbuiten voor grootschalige toepassing in verstedelijkte gebieden door het organiseren van rondleidingen en houden van presentaties en alle andere mogelijkheden daartoe.
Er wordt geen vermogen ‘opgepot’. Alle verkregen middelen worden besteed aan de doelstellingen

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken pro deo. Gemaakte onkosten worden vergoed en er is sprake van beperkte vacatiegelden.

Activiteiten:
Zie overige delen van de website.

Voor 2017 en 2018:
Opzetten extensief beheer door het planten van inheemse gezonde bomen, struiken en planten/grassen en het grazen door brilschapen. Ook vindt een fundraising evenement plaats met als doel werven van middelen voor onder andere insectenhotel, vogelnestkasten, zitbankjes en informatiebord.

Baten en Lasten:
De stichting is in maart 2017 opgericht. Begin 2018 wordt voor de eerste keer een baten en lasten overzicht gepubliceerd.