Stichting Solarlandschapspark De Kwekerij

Bestuurders:

G. Koenders – Voorzitter
J. van Gog – Secretaris
W.P. de Lint – Penningmeester
P. van Gog – Lid

RSIN – 857424919

Adres:
De Brouwerij 8
6999 CN Hummelo

Email:
info@nlsolarparkdekwekerij.nl

Doelstelling:

De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het onderhouden en verder verfraaiing van het park
  • Het bieden van educatie over (multifunctionele) zonneparken en duurzaamheid door het verzorgen van rondleidingen en lezingen alsmede het uitdragen van het concept dat duurzame energie, natuur-, landschaps- en maatschappelijke waarden integreert.

Beleidsplan:
Het doel is de baten en lasten in evenwicht te houden om de stichtingsdoelstellingen optimaal te kunnen realiseren zonder dat daarbij vermogen wordt ‘opgepot’.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken pro deo en er zijn zeer beperkte apparaatskosten.

Activiteiten:
In 2017 is € 43.724 ,- besteed aan activiteiten welke geheel in lijn zijn met de stichtingsdoelstelling:
• € 5.019 terrein onderhoud
• € 27.003 parkinrichting, waaronder een bijzondere picknick tafel in vorm van een zon met stralen; informatieborden
• € 11.702 promotie/sponsoring, website en communicatie, advies en administratiekosten

In 2018 wordt aan giften, donaties en inkomsten € 20.000,- tot € 25.000 verwacht welke geheel besteed zal worden aan de stichtingsdoelstelling.
Iedereen (burger, organisatie of bedrijf) met een goed idee en of plan wat bijdraagt aan de stichtingsdoelstellingen wordt uitgenodigd dit per email te sturen aan het bestuur.

Baten en Lasten:

2017
Giften, donaties en overige inkomsten €    66.886,-
Exploitatiekosten €    43.724,-
Resultaat €    23.162,-