Doelstelling:

De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het onderhouden en verder verfraaiing van het park.
  • Het bieden van educatie over (multifunctionele) zonneparken en duurzaamheid door het verzorgen van rondleidingen en lezingen alsmede het uitdragen van het concept dat duurzame energie, natuur-, landschaps- en maatschappelijke waarden integreert.

 

Beleidsplan:
Het doel is de baten en lasten in evenwicht te houden om de stichtingsdoelstellingen optimaal te kunnen realiseren zonder dat daarbij vermogen wordt ‘opgepot’.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken pro deo en er zijn beperkte apparaatskosten en onkostenvergoedingen.

Activiteiten:
In 2020 is € 10.907,- besteed aan activiteiten welke geheel in lijn zijn met de stichtingsdoelstelling:

  • € 8.900 terrein onderhoud
  • € 122 parkinrichting, waaronder een kleine vijver met waterdichte bodem
  • € 1.885  promotie/sponsoring, website en communicatie, administratiekosten

 

In 2021 wordt aan giften, donaties en inkomsten ca. € 14.100,- verwacht. Het te besteden budget (begroting) voor 2021 is 17.500,- welke geheel besteed zal worden aan de stichtingsdoelstelling. 

Iedereen (burger, organisatie of bedrijf) met een goed idee en of plan wat bijdraagt aan de stichtingsdoelstellingen wordt uitgenodigd dit per email te sturen aan het bestuur.

Baten en Lasten:

 2020
Giften, donaties en overige inkomsten€    14.000,-
Exploitatiekosten€    10.907,-
Resultaat€    3.093,-

RSIN – 857424919

Adres:
Rustoordlaan 60
7211 AZ Eefde

Email:
info@nlsolarparkdekwekerij.nl

Bestuur:

G. Koenders – Voorzitter
W.P. de Lint – Penningmeester