Bestuurders:

G. Koenders – Voorzitter
W.P. de Lint – Penningmeester

RSIN – 857424919

Adres:
De Brouwerij 8
6999 CN Hummelo

Email:
info@nlsolarparkdekwekerij.nl

Doelstelling:

De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het onderhouden en verder verfraaiing van het park.
  • Het bieden van educatie over (multifunctionele) zonneparken en duurzaamheid door het verzorgen van rondleidingen en lezingen alsmede het uitdragen van het concept dat duurzame energie, natuur-, landschaps- en maatschappelijke waarden integreert.

Beleidsplan:
Het doel is de baten en lasten in evenwicht te houden om de stichtingsdoelstellingen optimaal te kunnen realiseren zonder dat daarbij vermogen wordt ‘opgepot’.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken pro deo en er zijn zeer beperkte apparaatskosten.

Activiteiten:
In 2019 is € 15.500,- besteed aan activiteiten welke geheel in lijn zijn met de stichtingsdoelstelling:

  • € 8.100 terrein onderhoud
  • € 5.000 parkinrichting, waaronder een kleine vijver met waterdichte bodem
  • € 2.400  promotie/sponsoring, website en communicatie, administratiekosten

In 2020 wordt aan giften, donaties en inkomsten ca. € 14.500,- verwacht. Het te besteden budget (begroting) voor 2019 is 17.500,- welke geheel besteed zal worden aan de stichtingsdoelstelling.

Iedereen (burger, organisatie of bedrijf) met een goed idee en of plan wat bijdraagt aan de stichtingsdoelstellingen wordt uitgenodigd dit per email te sturen aan het bestuur.

Baten en Lasten:

  2019
Giften, donaties en overige inkomsten €    14.166,-
Exploitatiekosten €    15.489,-
Resultaat €    -1.323,-