Bestuurders:

G. Koenders – Voorzitter
J. van Gog – Secretaris
W.P. de Lint – Penningmeester
P. van Gog – Lid

RSIN – 857424919

Adres:
De Brouwerij 8
6999 CN Hummelo

Email:
info@nlsolarparkdekwekerij.nl

Doelstelling:

De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het onderhouden en verder verfraaiing van het park.
  • Het bieden van educatie over (multifunctionele) zonneparken en duurzaamheid door het verzorgen van rondleidingen en lezingen alsmede het uitdragen van het concept dat duurzame energie, natuur-, landschaps- en maatschappelijke waarden integreert.

Beleidsplan:
Het doel is de baten en lasten in evenwicht te houden om de stichtingsdoelstellingen optimaal te kunnen realiseren zonder dat daarbij vermogen wordt ‘opgepot’.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden werken pro deo en er zijn zeer beperkte apparaatskosten.

 

Activiteiten:
In 2018 is € 32.500,- besteed aan activiteiten welke geheel in lijn zijn met de stichtingsdoelstelling:

  • € 11.875 terrein onderhoud
  • € 14.590 parkinrichting, loopbrug en 2 houten looppoorten
  • € 6.035       promotie/sponsoring, website en communicatie, administratiekosten

In 2019 wordt aan giften, donaties en inkomsten € 15.000,- tot € 17.000 verwacht. Het te besteden budget (begroting) voor 2019 is 19.500,- welke geheel besteed zal worden aan de stichtingsdoelstelling.

Iedereen (burger, organisatie of bedrijf) met een goed idee en of plan wat bijdraagt aan de stichtingsdoelstellingen wordt uitgenodigd dit per email te sturen aan het bestuur.

Baten en Lasten:

 2018
Giften, donaties en overige inkomsten€    32.573,-
Exploitatiekosten€    32.591,-
Resultaat€    -18,-