Het park is ontworpen vanuit een heel duidelijke visie. Parken moeten een lust zijn, geen last voor de gemeenschap vormen. Het samenspel tussen mens, groen en soms dier, maakt van de parken een van de boeiendste en spannendste natuurgebieden van Nederland. Landschappelijk uitgangspunt voor NL Solarpark de Kwekerij is dat het project binnen de bestaande structuren, patronen en aanwezige elementen wordt ingepast. De bomen rondom het terrein, de structuren van de “Oude” kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil binnen het terrein zijn waar mogelijk gehandhaafd.

greenlabel

Belangrijk aspect voor de initiatiefnemers van NL Solarpark de Kwekerij zijn de uitgangspunten van NL Greenlabel geweest. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zijn vanaf het begin heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. In de visie van NL Greenlabel moeten alle producten, materialen en zelfs planten meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. Daarnaast vinden Nico en Lodewijk dat we samen moeten zorgdragen voor de komende generaties en dat niet zij de rekening moeten betalen voor ónze keuzes en handelingen.


Bij de inrichting van het Solarpark is hier dan ook rekening mee gehouden, het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Het park is door Royal HaskoningDHV, volgens de NL Greenlabel systematiek (7 indicatoren), getoetst op integrale duurzaamheid.

FOTO XXX-w800-h1080

“Dit is het voorbeeld dat het ook echt anders kan”, aldus Lodewijk Hoekstra. “Zonne-energie opwekken 2.0 met respect voor het klimaat, de mens en het landschap. Integraal en duurzaam ontwikkelen, waarbij dit zonnepark misschien wel de standaard gaat worden qua aanpak en opzet. Niet alleen met oog voor commercie, maar ook met nadruk op de kwaliteit van de omgeving. Dat nemen we mee vanaf de tekentafel. Ik ben trots op het resultaat!”

1,000,000

CO2 reductie kg (bijna)

7.1

hectare park

285

Wattpiek panelen

6978

zonnepanelen