Update

Eindelijk is het zover en is het park ook dagelijks geopend voor het publiek. De reacties van zowel omwonenden als andere betrokkenen en bijvoorbeeld ook gemeenten die komen kijken zijn zeer positief. Het feit dat het park toegankelijk is en mensen mee kunnen helpen door een keer te helpen met snoeien of het entreehek open en dicht te kunnen doen, wordt erg gewaardeerd. Ook zijn
er al diverse roofvogels gesignaleerd en begint het eerste groen goed aan te slaan. Toch zijn er veel vragen over de verdere ontwikkeling van het park en het eindbeeld dat moet gaan ontstaan en dat is logisch.

Wat juist zo bijzonder is aan dit park is de combinatie van natuur-/landschapsontwikkeling, het opwekken van energie en de betrokkenheid van de mens door educatie en andere zaken. Er is dan ook
geen sprake van een traditioneel verdienmodel waarbij alles van tevoren al helemaal is beklonken en geregeld, en daar moeten we met elkaar misschien een beetje aan wennen. Juist de ruimte om samen na te denken en nog zaken in te vullen, maakt dat er sprake zal zijn van een organische ontwikkeling die daardoor ook veel beter afgestemd zal zijn op de behoeftes van de betrokkenen. In bijna alle gevallen van moderne gebiedsontwikkeling is van tevoren ontworpen en ingericht terwijl het
misschien helemaal niet afgestemd is op de uiteindelijke gebruikers en dat is hier dus niet het geval.

Het solarpark is in de basis klaar, dat wil zeggen dat de grove contouren zijn uitgezet, de zonnepanelen zijn geplaatst én werken en er een basis is gelegd qua beplanting. Zo zijn er rondom hagen aangeplant als natuurlijke afscheiding, maar deze heesters moeten wel nog gaan
groeien om ook het gevoel te geven dat het een echte haag is. Overigens is de haag een element dat thuishoort in een traditioneel landschap, maar door grootschalig boeren en het korten op onderhoud door gemeenten bijna nergens meer zichtbaar. Maar in Solarpark de Kwekerij dus wel.

Er zijn ook veel hectares ingezaaid met bloemrijke, gebiedseigen mengsels die gaan zorgen voor een gevarieerde vegetatie die niet alleen aantrekkelijk is voor het oog, maar ook erg belangrijk is voor de
vergroting van de biodiversiteit. Het tot stand komen van een dergelijk bloemrijk grasland heeft wel tijd en het juiste beheer nodig, want door elk jaar één of twee keer te maaien op het juiste moment en het maaisel af te voeren, verschraal je de bodem en gaan er steeds meer bijzondere soorten bij komen tot na 3 of 4 jaar het gewenste eindbeeld gerealiseerd is.

Er is een stichting opgericht die zich helemaal focust op het beheer en de doorontwikkeling van het park, deze heet NL Solarlandschapspark de Kwekerij. Samen met een aantal enthousiaste mensen is de stichting druk om elke keer te kijken waar de meest behoefte aan is en hoe we samen met alle betrokkenen er iets moois van kunnen maken. Het gaat hierbij dus vooral om faciliteren van initiatieven die komen vanuit de samenleving waarbij het kan gaan om kunst, educatie, sport en spel of
bijvoorbeeld eetbare tuinen. Zo wordt het park naarmate de jaren verstrijken dus alleen maar mooier en mooier en nog beter afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Ook zijn diverse partijen vanaf het begin betrokken en zij blijven partners in het project en zullen zich blijven inzetten om er een succes van te maken. Denk dan aan de ontwerper; Nico Wissing, NL Greenlabel als conceptbedenker en labelaar qua duurzaamheid of GreenM2 dat het onderhoud mede helpt uit te voeren. NL Solarpark de Kwekerij is een prachtig voorbeeld in Nederland (en de wereld) hoe op een andere en innovatieve wijze gebieden kunnen worden ontwikkeld en tegelijkertijd
duurzame energie op te wekken.

Als je ook onderdeel wilt uitmaken van dit bijzondere initiatief, stuur dan een mailtje naar info@nlnlsolarpark.rebomedia.com

deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

© 2022 solarpark de kwekerij All rights reserved. | Een website van REBOMEDIA